Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Waṣaya Al-Aba’ Lil Abna’

  • Parlindungan Simbolon Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al- Kifayah Riau
  • Muhammad Iran Simbolon Institut Agama Islam Edi Haryono Madani
  • Ayu Purnamasari S Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al- Kifayah Riau
Keywords: Pendidikan, Akhlak, Waṣāyā al-Ābā’ lil Abnā’

Abstract

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana nilai pendidikan akhlak yang dikonsep oleh Muḥammad Syākir dalam kitab Waṣāyā al-Ābā’ lil Abnā’. Perlu dilakukan agar menjadi panduan bagi para siswa dalam bersikap dihadapan gurunya baik dilingkungan dan di luar sekolah. Persoalannya adalah apa saja nilai pendidikan akhlak yang dikonsep oleh Muḥammad Syākir dalam kitab Waṣāyā al-Ābā’ lil Abnā’. Penelitian library research ini menggunakan metode kualitatif dan content analysis dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data untuk menarik kesimpulan. Penelitian menujukkan bahwa nilai pendidikan akhlak dalam kitab  Waṣāyā al-Ābā’ lil Abnā’ yang mesti diimplementasikan dalam kehidupan terutama para pelajar adalah mendengarkan nasihat guru, bertaqwa kepada Allah swt., berbakti kepada kedua orang tua, menghargai teman dan sungguh-sungguh dalam belajar

Published
2023-06-02
How to Cite
Parlindungan Simbolon, Muhammad Iran Simbolon, & Purnamasari S, A. (2023). Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Waṣaya Al-Aba’ Lil Abna’. Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(1), 1-14. https://doi.org/10.53649/symfonia.v3i1.27